Oppstart av trening mandager.

Vi starter opp med organisert trening fra mandag 27.04. I første omgang kjører vi trening en gang i uka, og kun på mandager. Det blir gitt informasjon om hvordan treningene organiseres til foreldre og utøvere i forkant av treningen. 

  • 17:30 – 18:30 under 10 år (to grupper og to trenere)
  • 18:30 – 20:00 10 år og eldre (tre grupper og tre trenere) 

Det blir i utgangspunktet ikke mulig å låne utstyr, men det kan gjøres avtale om lengre lån av sykkel og hjelm, mens hansker må man ta med selv. Sykkel og hjelm må da tas med hjem mellom treningene. Vi ber om at foreldre avtaler om evt. lån på forhånd.

Bygget/verksted og toaletter vil i utgangspunktet være låst, og det vil ikke bli laget kaffe til foreldre.

Husk smittevern reglene!

  • 2 meter avstand når vi venter på tur, og grupper på 5
  • For de under 10 år skal drikkeflaskene oppbevares av foreldre, mens for de over 10 år må drikkeflaskene oppbevares i egen bag/sekk med god avstand til andres