Tilbake til Om Sola BMX

Vår historie

Sola BMX ble offisielt stiftet den 25. august 2004 av en entusiastisk gjeng som som ønsket å gi barn og unge i Sola et helt nytt idrettstilbud i kommunen. Sola Kommune hadde mange idrettstilbud for lagidrett, men meget få idretter som basserte seg på det individuell plan. En BMX bane i kommunen ville danne grunnlaget for at mange barn og unge kunne oppdage BMX sporten som sin idrettsgren. Vedlagt følger kopi av referat fra Stiftelsesmøte 2004  stiftelsesmøte-august-2004.

 

Dette er den aller første flyer’s som ble sendt ut i regi av Sola BMX. Denne ble levert ut til skoler og hengt opp på strategiske plasser .  Nå kan du bli med i Sola BMX klubb.

 

Den 20. oktober 2004 ble Sola BMX offisielt tatt opp som medlem i Norges Idrettsforbund, Rogaland Idrettskrets underlagt særforbundet Norges Sykkelforbund samt i Sola Idrettsråd.

 

Det første styret i Sola BMX bestod av følgende medlemmer: Tor Egil Løvli, Marianne Kolnes, Bruce Nester, Betzy Wegger og Nils Rune Kolnes. Nils Rune trakk seg innen kort tid hvor Egil Kolnes gikk inn som stedfortreder. Vedlagt følger Protokoll og Årsmelding fra det første årsmøte i Sola BMX sin historie Årsmøteprotokoll signert og årsberetning 2004 Sola BMX

 

Styret fungerte godt og hadde 7 møter i 2004 og 11 møter i 2005. Vi hadde 30 medlemmer i 2004 og 43 medlemmer i 2005. Medlemmene bestod fortrindsvis av ryttere, foreldre og besteforeldre. Den første tiden lånte vi Klepp BMX sin bane. Dette fungerte godt.

Den 14. juni 2006 fikk Sola BMX sine aller første lånesykler. Disse ble sponset av Jæren Caravan. De ble brukt flittig. Og fraktet fram og tilbake til Klepp 2 ganger i uka.

 

Sola BMX sitt aller første julekort

Vedlagt følger klubb-bilde fra 2005. Dette ble også brukt til Julekort. Den flotte fanen vår som vi bruker den dag i dag, var det Betzy Wegger og Marianne Kolnes som laget.

Den 21. mai 2006 ble Sola BMX sin bane offisielt åpnet av ordfører Håkon Rege.

Det ble mange flotte taler både fra Ordfører, representant fra Norges Cykleforbund, Tor Helge Skretting fra
Sola Sykkelklubb og fra vår egen Tor Egil Løvli.

Ordfører startet det aller første løpet på Sola BMX sin bane.

Skolekorpset Sola var og spilte under åpningsløpet vårt.

 

 

BMX-banen blir “født”

Det å bygge en BMX-bane, er ikke alltid like lett som mange tror. I forkant av byggeprosessen ble det avholdt mange møter. Og det var masse papirarbeid som måtte gjøres. Sola BMX var heldig og hadde funnet en tomt som allerede var regulert til Idrettslige formål. Dermed slapp vi denne prosessen. Nabovarsler må gjøres og masse praktisk arbeid må forberedes. …

Nasjonale og Internasjonale løp

Selv om Sola BMX er en ung klubb, har vi arrangert flere nasjonale og internasjonale løp den tid vi har eksistert. Det har vært et par travle år for våre medlemmer og ryttere. Og klubben ønsker å takke alle for all den hjelp foresatte og frivillige har gitt. Vedlagt følger en oversikt over de Internasjonale- og nasjonale …

Presse

Her ligger bilder, avisartikler osv fra vårt arkivmateriale som er digitalisert samt linker til omtale i andre media.     Kilde Når Hva dreier artikkelen seg om 3/1 2013 André Fosså Aguiluz begynner i Sola BMX 25/9 2012 Sola BMX Norges Cup løp nr 6. Her er bilder fra arrangementet             …