Tilbake til Om Sola BMX

Informasjon til nye ryttere

Vedlagt følger noen viktige regner som kan være nyttige å kjenne til for dere som prøver ut BMX for første gang. Det er også flott hvis dere foreldre kan minne barna deres på en del grunnleggende og meget viktige sikkerhetsrutiner.

  • Hjelm, hansker, lange BMX-bukser (dongeri er ikke lenger lov å bruke på løp) og genser med lang arm er påbudt utstyr.
  • Når dere investerer i egen sykkel, må denne ha uskadde holker på styret (tette i enden), sykkelsete og gode bremser. En BMX-sykkel har kun      bakbrems.
  • Det er KUN sykling som er lov på banen. INGEN må løpe eller klatre på banen. Da vil hopp bli nedtrødd. Dette gjelder også utenom treningstider.
  • Alle må sykle samme vei på banen hvis ikke trener gir dere annen beskjed.  Dette pga. kollisjonsfare.
  • Ingen syklister må stoppe opp midt på banen hvis dere ikke får annen beskjed
  • Hvis dere av en eller annen grunn må stoppe midt på banen, må dere trekke dere godt ut til siden.
  • Dette gjelder også hvis dere ikke klarer å sykle opp et hopp. Trekk da godt til side og gå opp på hoppet helt utpå siden.
  • Ta med vannflaske under hver trening
  • Hvis dere har sett på de andre som sykler BMX, så står alle på sykkelen. Setet brukes veldig sjelden. Så dette er noe dere kan øve dere på den første tiden.
  • Det er viktig at nye ryttere er meget forsiktig under sykling de første gangene. Prøv først å sykle et par ganger fram og tilbake på fotballbanen. Så kan dere prøve dere på banen. Men vær forsiktig. Ikke noe hopping de første treningene iallefall.