Tilbake til Om banen vår

Soma Arena

I 2007 startet Sola BMX arbeidet med å prøve å finne en innendørshall som klubben kunne trene i. Egil Kolnes gikk i dialog med Forsvaret som eide en stor Exercer-hall på Soma. Den aktuelle hallen er ikke blitt brukt på mange år og denne så vi kunne være et godt alternativ til en treningshall for BMX-miljøet i Rogaland.

 

Men dette viste seg ikke å være så lett. Det ble allikevel vedtatt etter mange møter både med Forsvaret og Sola kommune at kommunen skulle kjøpe område hvor den aktuelle hallen lå på. Dette ble så gjort. Og deler av område er i dag blitt om-regulert til Idrettslige formål.

 

I løpet av denne prosessen, ble klubben kontaktet av Sola Cykleklubb som var interessert i å samarbeid med oss og få bygget et idrettsanlegg med sykkel som hovedfokus. Sykkelanlegget skal bl.a. både inneha en Velodrom og en Innendørs BMX-bane. Dette var selvfølgelig meget interessant for oss.

 

En foreløpig komité ble opprettet som bestod av Tor Helge Skretting og Kurt Skretting fra Sola Cykleklubb, Egil Kolnes, Terje Hopen og Marianne Kolnes fra Sola BMX samt en representant fra Sola Idrettsråd.

 

Dette samarbeidet resulterte i et stort og spennende prosjektet som dere kan lese mere om her:
Soma-presentasjon

 

Arbeidsgruppen i samarbeid med Sola Kommune er i full gang med det videre arbeidet i dette store prosjektet.