Tilbake til Løp og samlinger

Hjelp jeg er Måldommer

Måldommerjobbene fordeles på de forskjellige klubbene etter at terminlisten er satt. Dermed må alle BMX-klubbene stille med måldommere på flere løp i løpet av sesongen. I løpet av året arrangeres det ett til flere måldommerkurs hvor interesserte kan melde seg på og lære mere om denne viktige jobben.

Men ikke alle har muligheter til å være med på kurs. Dermed vil det også være måldommere uten kurs som stiller på løp.

Hvis dere er satt opp som måldommer på et løp, må dere IKKE utebli fra et løp uten å ha fått en erstatter. Resultatet av at en måldommer ikke kommer, kan i verste fall være at løpet blir avlyst.

Oppmøte:

Måldommerne møter opp på mållinjen 10 minutt før løpet starter. Før løpet starter må måldommerne ha fått penn/blyant og blokk + måldommervester av sekretariatet. Gi også beskjed til lagleder at dere er kommet og er klar for måldommerjobben i god tid før lagledermøte.

Arbeidsoppgaver

Måldommers jobb er å skrive ned resultatene etter hvert som rytterne passere mållinjen. I BMX-miljøet brukes der en målplanke som rytterne stiller seg bak etter målpassering. Måldommerne skal IKKE skrive resultatet av planken, men ha dette klart FØR rytterne stiller seg opp på planken.
Hvis en rytter er i tvil om hvilke plass han har fått, skal han stille seg BAK den rytter som eventuelt allerede har tatt den aktuelle plassen. Så er det opp til måldommerne å rettlede rytter til riktig plass på planken.

I tvilstilfeller skal resultater straks sammenliknes med målfoto/video hvis dette benyttes. Majoriteten vil bestemme resultatet. Avgjørelsen vil være endelig.

Etter at resultatene er skrevet ned, knipses lappene fra alle måldommerne i sammen og overleveres til sekretariatet. Helt på toppen av bunken skrives en egen lapp med det endelige resultatet. Her må heatnummer påføres på toppen av lappen.

Regler for måldommere

Å være måldommer kan virke som en ubetydelig jobb. Men det er et utrolig viktig arbeid måldommerne gjør. Lappene som leveres til sekretariatet danner grunnlag for at det endelige løpsresultatet blir riktig.

Der er et par viktige regler måldommerne må forholde seg til.

  • Der er røyking forbudt så lenge en jobber som måldommer.
  • Snakking i mobiltelefon og andre forstyrrende elementer er helt forbudt.
  • Jobben skal tas seriøst både ovenfor de små og de store rytterne.
  • Har dere selv små ryttere som må hjelpes til start og lignende, må dette ansvaret overlates til en annen person. Måldommers fokus skal KUN være på det arbeidet han skal gjøre.

Det kan være dere syntes at denne jobben ser litt vanskelig og ”skummel” ut. Som alt annet, bygger også dette på erfaring. Gi beskjed til de andre måldommerne på løpet at dere er nye, så får dere god hjelp og opplæring av disse.

Om dere ikke skulle klare å skrive ned mer enn et nummer ned på lappen deres det første løp dere er med, gjør ikke det noe. I de tilfellene en ikke klarer å få meg seg rytterne som kommer i mål, settes en strek. Der skal ikke noteres ned noe da ryttere stiller seg på målplanken. Det viktigste er at dere stiller opp og er positiv til å lære nye oppgaver. Så går dette helt fint.

Måldommerkurs bør gjennomføres av så mange som mulig i klubben. Her lærer dere alt dere trenger å vite om denne jobben og vi håper at så mange som mulig kan bidra med å gå på kurs – og dermed gjøre en måldommerjobb.

[important]Lykke til med arbeidet som måldommer[/important]