Tilbake til Vår historie

BMX-banen blir “født”

Det å bygge en BMX-bane, er ikke alltid like lett som mange tror. I forkant av byggeprosessen ble det avholdt mange møter. Og det var masse papirarbeid som måtte gjøres. Sola BMX var heldig og hadde funnet en tomt som allerede var regulert til Idrettslige formål. Dermed slapp vi denne prosessen. Nabovarsler må gjøres og masse praktisk arbeid må forberedes. Sola BMX arrangerte Idedugnad med alle naboene den 8. desember 2005. Referat fra dette møte kan du lese her – idedugnad med naboene

Budsjettet til Sola BMX var på “hele” 150.000,-. Dette var det vi hadde fått i tippemidler. Ergo hadde vi ikke råd til å sløse med pengene. Men vi startet med godt mot – og begynte prosessen med å få fjerne trær og andre elementer som stod i veien for byggingen.

 

Her ligger det også litt informasjon om hvordan banen ble planlagt bygget – Informasjon om byggeprosjektet

Her diskuteres og planlegges det hva vi skal gjøre med gjerdet som stod mitt på område. Tor Egil i livlig diskusjon.

Flere bønder på Sømme stilte sine traktorer til disposisjon – og var også selv med å hjalp til.

Og vi jobbet – og vi jobbet – time etter time.

Her begynner vi å ane konturen av flatt område.

Og endelig var tomtem blitt såpass flat at vi kunne starte byggingen.

Og Tor Egil målte – og målte – og målte.  Alt må stemme med tegningene.
Massen som ble brukt, fikk vi som overskuddmasse fra lokale entreprenører. Ikke alt var like bra. Men det meste ble alikevel brukt.

 

Flere måtte lærte seg å kjøre hjullaster da vi ikke hadde økonomi til å få kjøpt denne tjenesten. Her er Egil Kolnes i maskinen.
Cramo lånte oss maskiner gratis, noe vi var meget godt fornøyd med.

Svingene begynner å ta form – enn med gjørmete og dårlig masse ;-).

Her kan vi endelig se konturen av hva dette skal bli – Nemlig Sola sin aller første BMX-bane.

Og det ble jobbet – og jobbet. Og det snødde – og det snødde. Men skulle bane bli ferdig til åpningsløpet den 21. mai, var alle nødt til å
bruke både ettermiddager og kvelder på å bli ferdige. De siste månedene var det ikke tid til annet enn dugnadsarbeid. De fleste startet rett etter jobb og holdt på til 22:00 hver kveld.

Og det ble heldigvis en success. Værgudene var med oss – og alt fungerte supert.

Denne plakaten ble hengt opp “alle plasser” – BMX-plakat2 og vi fikk flott presseomtale i bl.a. Stavanger Aftenblad Reportasje Stavanger Aftenblad