Tilbake til Løp og samlinger

Hjelp jeg er Lagleder

Hjemme før løpet:

Innvitasjon: Skriv ut innvitasjonen til løpet og ta den med. Der står løps- og treningstider, info om evt etteranmelding og annet som kan være viktig å vite for lagleder.

Påmeldingsliste:
Gå inn på EQ-Timing et par dager før løpet og ta ut en oversikt over hvem som er påmeldt fra Sola BMX (link finnes i invitasjonen). Evt be påmeldingsansvarlig (for 2014:  vibeke.ronneberg@uis.no ) sende dere påmeldingslisten. Skriv ut påmeldingslisten og ha den med på løpsdagen.

Lagledersekk: Ta med lagledersekken til løpet. Du finner den i hyllen i klubbhuset. Denne skal inneholde lagledervest, skriveunderlag og diverse sykkelverktøy og ekstra skilt + strips om noen mangler det. Sjekk at dette er oppi, evt plukk fra lagerhylle i klubblokalet.

Påmeldingsavgift:
Betaling av alle BMX-løp skjer når en melder seg på v.h.a. EQ-Timing. Skulle løpet ha manuell betaling (se invitasjonen) så husk å ta med en pose e.l. til å ha pengene i.

Penn:
Husk å ta med penn

 

Løpsdagen:

Hjelp nye ryttere og foreldre med å komme i gang. Vis de rundt og fortell hvordan løpet fungerer med heat og løpsnummer. Påmeldingsfrist for alle lokale løp er 48 timer før løpet, men det kan praktiseres etteranmeldinger.  Da da må lagleder melde eventuelle etteranmeldinger til sekretariatet innen fristen (17:00 hverdager).  Det SKAL da praktiseres dobbel startkontigent.

Alle lagledere skal hente deltakerliste i sekretariatet senest en time før løpet starter, hvor de da har 15. minutter til følgende:

 • Kontroller påmeldingslisten fra EQ-Timint mot deltakerlisten du fikk i sekretariatet og meld eventuelle forskjeller til sekretariatet så snart som mulig.
 • Kontroller at alle påmeldte fra Sola BMX er til stede og om det er manuell betaling ta i mot penger fra ryttere som skal delta på løpet.
 • Ta gjerne kontakt med påmeldte ryttere som ikke er til stede så tidlig som mulig for å forsikre deg om at de er på vei.
 • Sjekke at nummer på sykkel stemmer med nummer på deltagerlisten (stemmer ikke dette når rytter kommer på start, kan de risikere ikke å får starte).
 • Sjekke at alle navn står under riktig klasse, og at numrene er riktige på løpslisten
 • Rapportere til sekretariatet om strykninger (dvs ryttere som ikke stiller til start) så snart du vet dette, enten til sekretariatet eller på lagledermøtet.
 • Betale for samtlige ryttere i sekretariatet om det er manuell betaling. Pengene legges da i en plastpose i sammen med deltakerliste.

På lageleder møte skal en ikke foreta endringer, da skal en bare få informasjon om hvordan løp kjøres, hvem som har ansvar for hva, osv. Strykninger tas av og til på lagledermøte, men dette hører dere med sekretaritatet om på forhånd.

Under løpet:

 • Hjelpe nye ryttere med å finne sin plass
 • Oppmuntre rytterne
 • Prøve å se etter at ryttere fra Sola BMX stiller opp i startbakken til rett tid
 • Prøve å skrive ned resultater

Det er viktig å vite hvem som kan komme til finalen slik at en kan kontrollere at de rette rytterne har kommet med på  finalelistene. Det kan være vanskelig å følge med på resultater hvis en samtidig skal hjelpe ryttere i ryttergården. En mulighet er å få en annen til å logge resultater.

Forsøk om mulig å holde deg i målområdet eller området reservert for lagledere om dette finnes under løpet for om det skal leveres inn formelle protester på noe som skjer under løpet (f.eks. feil plassering) er det laglederens ansvar å levere en skriftlig protest på vegne av rytter.

Sluttesultatlister henger på oppslagstavlen 15 minutt før resultatene er offisielle. Det er derfor viktig at disse sjekkes og eventuelle protester leveres skriftlig før fristen for klager er ute,

[important] Lykke til med arbeidet[/important]