Tilbake til Vår historie

Presse

Her ligger bilder, avisartikler osv fra vårt arkivmateriale som er digitalisert samt linker til omtale i andre media.

 

 

Kilde Når Hva dreier artikkelen seg om

3/1 2013

André Fosså Aguiluz begynner i Sola BMX

25/9 2012

Sola BMX Norges Cup løp nr 6. Her er bilder fra arrangementet