Tilbake til Om Sola BMX

Innsatspokal Sola BMX

KRITERIER FOR INNSATSPOKAL Sola BMX

Fra og med sesongen 2019, deler styret i Sola BMX ut to innsatspokaler årlig. En til utvalgt rytter i aldersklassen 9 år og yngre og en til utvalgt rytter i aldersklassen 10 år og eldre. Innsatspokalen skal være en ”pokal” og deles ut på den årlige grøtfesten i november/desember. Pokalene skal tildeles etter felles avgjørelse fra trenerne, som har treneravtale med Sola BMX. Mottakeren må være medlem i Sola BMX.
Følgende kriterier skal vektlegges:

  1. Innsats på trening
  2. Utvikling (relativt til den enkelte ryttere)
  3. Oppmøte på trening
  4. Deltakelse i løp og andre sosiale arenaer – synlighet og delaktighet
  5. Gode holdninger (vi vet hva det er når vi ser det)
  6. Representerer klubben på en positiv måte med å bidra til godt miljø, motivator for andre ryttere og representerer ”Fair Play”

Sola April 2019
Styret, Sola BMX