Tilbake til Om Sola BMX

Vedtekter/Lovnorm

Vedlagt følger Lov (Vedtekter) for Sola BMX sist godkjent av Rogaland Idrettskrets 3. januar 2013.

Vedtekter godkjent av idrettskretsen 2013