Tilbake til Informasjon fra NCF

Ren idrett

Soma BMX er registrert som “Rent Idrettslag”. Grunnen til dette er at vi ønsker å sette fokus på Verdiarbeid og Antidoping.

 
 

 Hvorfor er Sola BMX et Rent Idrettslag:

  • Vi tenker gjennom hvordan doping skal forebygges og forhindres og vi har lager en antidoping-policy.
  • Våre ryttere skal gjennomfører www.renutøver.no, e-læring med grunnleggende fakta om antidoping.
  • Vi synliggjør vår holdning mot doping gjennom bruk av R-symbolet i forskjellige sammenhenger, som for eksempel trykt på drakter og synlighet på nettsiden vår.
  • Vi har fått tildelt et antidopingsertifikat som henger i klubbkjelleren vår. Tre år etter gjennomføring blir er det lagt opp til en resertifisering av sertifikatet.

 

Enkelte tror kanskje at det ikke er behov for å drive holdningsarbeid mot doping i Norge fordi dopingmotstanden er så solid og rotfestet. Dessverre er doping en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i internasjonal toppidrett. Skal Sola BMX ønsker å opprettholde sin rene verdiprofil for fremtiden, er det viktig at vi er en tydelig verdiformidler for en Ren idrett.

Kunnskap bidrar til holdninger. En av de viktigste begrunnelsene for antidopingarbeid er de mange og alvorlige helsekonsekvensene som følger med dopingbruk. Det er en reell mulighet for at ungdommer i Sola BMX også kan bli tilbudt dopingmidler. Selgere nedtoner farer og framhever de ønskede virkningene for dopingbruk. Kunnskap og holdninger vil være en betydelig motvekt til brukermiljøets rekrutteringsknep og setter unge i stand til å ta gode valg.