Tilbake til Trening og tider

13+ Informasjon

For en del år siden, så flere klubber at det var ønskelig med en tilleggstrening for de eldste rytterne. Etter endel diskusjonen, kom en fram til at en fellestrening på tvers av alle klubbene for de eldste kunne være interessant. Dermed ble det vi i dag kaller for “13+ trening” opprettet.

 

13+ er en trening som er ment som et supplement til de ryttere som ønsker å trene noe ekstra i tillegg til vanlige klubbtreningene. De ryttere som ønsker å delta, skal delta på hver trening såframt det ikke kommer noe i veien. Etter flomlysløpet på Sviland ble det bestemt at også 12-åringene (de som fyller 13 år neste år) kan få delta.

 

Denne treningen viste seg å bli meget populær. Og av denne grunn er aldersgrensen meget streng. For tiden er det Joakim Haarr som er trener for 13+ treningen. Joakim hører til Sandnes BMX og har selv vært aktiv BMX-syklist.

 

Oversikt over hvor den forskjellige treningen foregår finner du på egen Facebook-gruppe. Trykk på linken under. Facebook gruppen oppdateres av trener.

large_facebook_icon