Tilbake til Om BMX

Informasjon fra NCF

Her ligger informasjon fra Norges sykkelforbund

 

Barneidrett

Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Barn som driver med idrett gjør det fordi det er moro, og det er i barne- og ungdomsårene grunnlaget for gode aktivitetsvaner dannes. I Norge er over 500.000 barn med på idrettsaktiviteter i regi av norsk idrett. Norge har som det …

NCF’s lov

 Norges Cykleforbund er den høyeste faglige myndighet i Norge på syklesportens område, og har til formål å arbeide for syklesportens fremme, herunder bidra til samarbeide mellom lagene, foruten å representere idretten internasjonalt.  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Norges Cykleforbund …

Politiattest

  Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Foreldre/foresatte som er med som ledere på tur og løp hvor overnatting påkreves, skal også levere politiattest.Personer under 18 år skal også avkreves …

Ren idrett

Soma BMX er registrert som “Rent Idrettslag”. Grunnen til dette er at vi ønsker å sette fokus på Verdiarbeid og Antidoping.      Hvorfor er Sola BMX et Rent Idrettslag: Vi tenker gjennom hvordan doping skal forebygges og forhindres og vi har lager en antidoping-policy. Våre ryttere skal gjennomfører www.renutøver.no, e-læring med grunnleggende fakta om antidoping. Vi synliggjør vår holdning mot doping gjennom …