Tilbake til Informasjon fra NCF

NCF’s lov

 Norges Cykleforbund er den høyeste faglige myndighet i Norge på syklesportens område, og har til formål å arbeide for syklesportens fremme, herunder bidra til samarbeide mellom lagene, foruten å representere idretten internasjonalt.  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Norges Cykleforbund (NCF) er en sammenslutning av idrettslag eller grupper av idrettslag innenfor Norges Idrettsforbund og olympiske og Paralympiske komitè (NIF) som utøver syklesport. Lagene er organisert i regioner. NCF er tilsluttet NIF, Nordiska Cykleförbundet (NoCF), Union Europeen de Cyclisme (UEC) og Union Cycliste Internationale (UCI), og underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for disse.

Vedlagt følger link til NCF’s lov hvor dere bl.a. finner hvordan Norges Cup og NM skal organiseres, UCI’s tekniske reglement BMX med norske og nordiske tillegg.

 http://www.sykling.no/loverogregler/Documents/3%20-%20Loven%202012.pdf