Tilbake til Informasjon fra NCF

Politiattest

 

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.
Foreldre/foresatte som er med som ledere på tur og løp hvor overnatting påkreves, skal også levere politiattest.Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.

Her kan dere lese mere om hva dette innebærer.