Tilbake til Informasjon fra NCF

Barneidrett

Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Barn som driver med idrett gjør det fordi det er moro, og det er i barne- og ungdomsårene grunnlaget for gode aktivitetsvaner dannes. I Norge er over 500.000 barn med på idrettsaktiviteter i regi av norsk idrett. Norge har som det eneste landet i verden regulert barneidretten gjennom “Idrettens barnerettigheter” og “Bestemmelser om barneidrett”.

 

Barneidretten skal skje gjennom idrettens verdier der idrettens barnerettigheter danner grunnlaget for et allsidig og variert aktivitetstilbud for alle. Det er derfor viktig at barneidretten er åpen og inkluderende, og gir alle barn opplevelse av mestring, trygghet og varig idrettsglede.

 

I denne brosjyren kan dere lese mer om Idrettens barnerettigheter og bestemmelsen om Barneidrett som ble vedtatt på Idrettstinget i 2007.

Barneidrettsbestemmelsene Brosjyre