Invitasjon til Sommerskole BMX

Som de siste år inviterer vi i uke 32 til sommerskole BMX for ryttere 9 år og eldre. Vennligst se invitasjon for mer informasjon Påmelding via eqtiming innen 1. juli/ 5. august for “latebirds”.