Invitasjon til regionsløp og barneleker

Sola BMX Onsdag 16. Juni 2021.

Løpsgjennomføring

Maksimal gruppestørrelse på arrangement er for tiden 200 deltakere inkludert
støtteaparat (foreldre). Det inviteres til
• BMX Barneleker 0-10 år
• BMX Challenge, Jr og Elite opp til 20 år
Det kan maksimalt være en person som støtteapparat fra hver familie. Dersom antall
påmeldte tilsier det, kan det bli aktuelt å utelate familiemedlemmer fra arrangementet
slik at klubbens lagleder ivareta rytterne fullt ut. Dette for å gi plass til flest mulig ryttere
innenfor begrensningen på 200.
Ved påmelding er det lagt til ekstra felt for registrering navn og telefonnummer til
støtteapparat for eventuell smittesporing i etterkant.

Rytterområde og depot

Hver klubb får tildelt sitt område hvor ryttere skal oppholde seg mellom sine motos
Lagleder har lister over klubbens ryttere og navn/telefonnummer til støtteapparat.
Depot bemannes av flere funksjonærer for å veilede og holde avstand mellom ryttere
Depot funksjonærer vil fortløpende rope opp hvilket moto som skal stille opp i
depot/staging.
Hver klubb stiller med flere lagledere (avhengig av antall påmeldte).
Lagleder(e) sørger for å sende ryttere fra sin klubb til start.
Foreldre/støtteapparat har ikke tilgang til rytterområdet/ depot. De må oppholde seg på
publikumsområdene.

Smittevernstiltak:

 • Nulltoleranse luftveissymptomer – Da skal en holde seg hjemme!
 • 1 meters regelen skal praktiseres.
  • Båsene i depot merkes med 1 meter avstand linjer
  • Ryttere som ikke klarer balansere på bom starter med en fot i bakken
  • Ryttere skal ikke gå til depot før sitt moto ropes opp
 • Oppvarming og «trø ut» etter moto må utføres på ruller i rytterområdet
 • Kiosken er stengt!, Ta med mat og drikke
  • Husk å merke utstyret ditt med navn, spesielt drikkeflaske og matboks
  • Ta med deg og bruk antibac!
 • Vakter desinfiserer toaletter mellom hvert bruk

Parkering

Ved exsercishallen til Sola kommune og utenfor bussgarasjene. Ikke ved
rytterområdet!

Kjøreplan:

 • Registrering: kl. 17:00 – 17:15
 • Trening 0 – 9 år: kl. 17:00 – 17:15
 • Trening 10 -12 år: kl. 17:15 – 17:35
 • Trening 13 + kl. 17:35 – 17:55
 • Lagledermøte kl 17:30
 • Løpsstart kl 18:00

Det kjøres som vanlig 3 moto og premiering ved målgang moto 3
Vi ber om at deltagere forlater arena umiddelbart etter målgang