Invitasjon til avslutning i Regionscup – Cup nr. 5

INVITASJON TIL AVSLUTNING I REGIONSCUP’en,
Cup nr 5 ONSDAG 20. SEPTEMBER 2017

Sola BMX inviterer til årets avslutning i Regions cupen, men MERK på KLEPP BMX sin bane.


Regionscupen er gjeldende for klassene 11+. For ryttere under 11 år innbys det til BMX-leker.


Sted:
Klepp BMX sin bane
Dato: Onsdag 20. September 2017


Hoved kommisær: Tom Navrestad, Sviland BMX
Bane kommisær: Simen Nilssen, Orstad BMX og Helge Gunnar Nesse, Sviland BMX
Løpsleder: Monica Solberg-Leinebø
Måldommere: Sandnes, Klepp og Sviland, men utgår sannsynligvis pga Eqtiming.


Førstehjelp: Norsk Folkehjelp, Jæren


Pameldingsfrist: Søndag 17. September kl. 23:59.
Etteranmelding: Siste frist tirsdag 19. September kl.18.00 med dobbel avgift.

 

Pamelding via EQ-Timing: https://signup.eqtiming.no/?Event=Sola_BMX_2017
Junior/Elite: 150,-
Barneleker og Challenge 100,-
Løpsinfo:
Fri trening
17.00 – 17.25 Fri trening / Starttrening 0-10 år.
Starttrening 17.25 – 17.50 Fri trening / Starttrening 11 +
Banen stengt: 17.50 – 18.00
Lagledermøte: 17.30
Løps start 18:00

Info. til lagledere:
Alle lagledere henter lister i sekretariatet før kl. 17:00. De har 15 minutter til gjennomlesing hvorav eventuelle rettelser meldes sekretariatet umiddelbart (før lagledermøte). Lagleder bes spesifikt om å sjekke at sekretariat har fått med etteranmeldelser da dette går via EQ-Timing.