Sjåfør til Succe Cup

BMX-sesongen er i gang igjen og vi er i gang med planlegging av årets tur til Succe Cup i Østfold Kristi Himmelfartshelgen (5-8.Mai). Vi prøver å få til fellestransport i år også for de som ønsker dette.

Derfor er vi på jakt etter foreldre eller andre som har sertifikat til buss/minibuss/tilhenger og kan tenke seg å stille som sjåfør under turen.

1454887110_van

Ta kontakt med undertegnede om du vil bidra.

Roger Stakkestad/93047187