Tilbake til Om Sola BMX

Komiteer og grupper

I Sola BMX har vi flere komiteer og grupper. Noen er valgt på årsmøte og noen grupper etableres igjennom året.

Kommissærer:

– Jan Erik Johannessen,      mobil nr. 926 00 107

– Roger Stakkestad,            mobil nr. 930 47 187

 

Sekretariatsgruppen:

– Elisabet Ravndal,             mobil nr. 906 83 072

– Ingveig Helen Sunde,        mobil nr. 959 31 554

– Monica Solberg Leinebø,    mobil nr. 924 69 775

 

Banekomiteen:

– Jan Erik Johannessen,      mobil nr. 926 00 107

 

Kioskgruppen:

– Kristin Hetland,                mobil nr. 473 46 551

– Eva Beate Fagereng,        mobil nr. 477 11 278

 

Materialforvalter:

– Jason Bærem,                 mobil nr. 928 05 915

 

Sponsorkomiteen:

– Mette Eriksen Adkins,       mobil nr. 988 96 460

 

Løpsleder-gruppen:

– Monica Solberg Leinebø,    mobil nr. 924 69 775

– Roger Stakkestad,            mobil nr. 930 47 187

 

Starter-gruppen:

– Gunleif Kalvik,                 mobil nr. 412 34 107

– Roger Stakkestad,            mobil nr. 930 47 187

 

Måldommergruppe:

– Betzy Wegger,                 mobil nr. 975 02 479

– Monica Solberg Leinebø,    mobil nr. 924 69 775

– Hilde Stødle,                    mobil nr. 926 46 603

– Eva Beate Fagereng,        mobil nr. 477 11 278

 

Lagledergruppe:

– Mona Seim Reime,           mobil nr. 954 28 114

– Gunleif Kalvik,                  mobil nr. 412 34107

– Eva Beate Fagereng,        mobil nr. 477 11 278

– Betzy Wegger,                 mobil nr. 975 02 479

– Monica Solberg Leinebø,    mobil nr. 924 69 775

– Espen Offerdal

 

Valgkomite:

– Betzy Wegger,                 mobil nr. 975 02 479

– Britt Bjelland,                   mobil nr. 476 22 492

– Eva Beate Fagereng (vara) mobil nr. 477 11 278

 

Revisorer:

– Betzy Wegger,                 mobil nr. 975 02 479

– Håvard Byre,