Bli medlem

Om du ønsker å bli medlem i Sola BMX kan du gjøre dette gjennom minidrett.no

Medlemskontigenten i Sola BMX er 1000 kroner for enkeltmedlemmer opp til tolv år og 1100 kroner for enkeltmedlemmer fra tretten år og oppover. Medlemskontigenten for familiemedlemsskap er 1600 kroner.