Regionmesterskap Region sør, Orstad BMX

Tommy Berfjord er lagleder for Sola BMX