Inkalling til årsmøte i Sola BMX

Sted: Klubbhuset til Sviland BMX
Dato: Onsdag 22. februar 2022 kl. 19:00


I følge våre vedtekter § 13 innkalles det herved til årsmøte i Sola BMX.

Vedlagt følger saksliste: