Innkalling til ekstraordinært årsmøte i BMX Norway 23.10.19

Pva styret i BMX Norway innkalles alle medlemmer til ekstraordinært årsmøte i Sola BMX sine lokaler, “Sagenbua”, onsdag 23. oktober 2019 kl 18:30. Saksliste er utsendt alle medlemmer per e-post og kunngjøres ved oppslag på banen.