Styret i Sola BMX 2018

Sola BMX avholdt årsmøte 27. februar 2018 og til nytt styre for 2018 ble disse valgt: 

Monica Solberg-Leinebø    leder 

Mona Seim Reime             kasserer

Kjartan Ertenstein   (ny)    sportslig leder 

Trine Krathus-Larsen (ny) sekretær

Hege Haarr Kvalvåg         påmeldingsansvarlig 

Ståle Hebnes                    baneansvarlig 

Morten Andreassen          styremedlem 

Tommy Berfjord                styremedlem

Vervene som nestleder og varmedlem står fortsatt åpne og vi tar imot forslag til personer som bekle disse vervene med stor takk. Send gjerne en epost til post@solabmx.no 

Vi takker Kristin Hetland, Mette Eriksen Adkins , Kjersti Kersbergen og Laurie Scott for innsatsen, som alle har flere år i styret bak seg.