Revidert innkalling til årsmøte i Sola BMX 2017

Som tidligere varslet er det i dag sendt ut fullstendig saksliste med årsmøtepapirer til alle medlemmer per e-post. Her følger selve sakslisten; endelig innkalling årsmøte 2017 Sola BMX

Vi håper mange er interessert i å delta på årsmøtet på Sola skole 22.02.17 kl 18:00-ca 19:00.
For ryttere som som venter på trening/ er ferdige på trening, serverer vi frukt og saft i klubbkjelleren. Ta gjerne med noen brettspill!