Nytt styre i Sola BMX for 2017 er valgt.

På årsmøtet den 22.2.2017 ble Jan Erik Johannessen og Tommy Thingsaker takket av for flott innsats i Sola BMX over flere år. Nye medlemmer i styret er Ståle Hebnes (baneansvarlig), Tommy Berfjord (styremedlem) og Morten Andreassen (styremedlem). Velkommen! Øvrige medlemmer i styret som fortsetter er : Monica Solberg-Leinebø (leder), Mette Adkins (nestleder), Laurie Scott (sportslig leder), Mona Seim Reime (kasserer), Kjersti Kersbergen (sekretær), Hege Haarr Kvalvåg (påmeldingsansvarlig) og Kristin Hetland (vara). Takk til Betzy Wegger som har gjort en stor jobb i valgkomiteen og andre medlemmer som fortsette i ulike utvalg.
Vi gleder oss til å ta fatt på nye oppgaver etter vinterferien og oppfordrer ryttere til å bruke den godt til rekreasjon og alternativ trening!