Invitasjon til julegrøt søndag 11. desember

Vi er klare for Sola BMX sin julegrøtsamling der ryttere med foreldre og søsken samles til julegrøt og godt samvær oppe på Salem ved BMX-banen.
I år er dagen søndag 11. desember kl.14:30. Er du ny i klubben så benytt sjansen til å bli kjent med alle og få et ansikt bak navnene! Les mer her: Invitasjon til julegrøt Ta med klubbdrakt for fotografering!

MEN dere må gi beskjed om hvor mange dere blir pga antall og grøt senest mandag 5. desember!
Send en mail på betzy.wegger1@lyse.net eller SMS 97502479.

Julegrøtkomitéen 2016
Monica J. Hebnes, Kristin H. Haugen, Mona Reime, Kjersti Asbjørnsen, Kristin Hetland og Betzy Wegger
Sola BMX
nisser