Dugnad lørdag 16.4

Da er det tid for dugnad på banen. Hvis alle som kan kommer går det unna i en fei!

Vi arrangerer Norges Cup søndag 24. april og vil vise oss fra vår beste side.

Når: Lørdag 16. april

Kl: 10 – til ca. kl. 15

1. Gå over banen med nytt toppdekke
2. Rake bort løs singel på grusdekke
3. Koste start bakken og svingene
4. Rydde søppel på/rundt banen
5. Pynting
6. Rydde i område tilkynytning til ryttergård
7. Vaske ut klubbhus + toalett
8. Vaske ut kiosk

 

dugnad