Velkommen til foreldremøte/ infomøte 8. april

Styret i Sola BMX ønsker velkommen til foreldremøte/ infomøte:

Onsdag 08/04/15 i klubbkjelleren

17:45-18:30 info ryttere f. 2006 og yngre + nybegynnere

18:45-19:30 info ryttere f. 2005 og eldre

Vi vil blant annet informere om:

  • Treninger og vakt
  • Medlemskontingent og pålogging Minidrett.no
  • Praktisk info til nye ryttere som skal være med på løp (påmelding, lisens m.m)
  • Praktisk info til rytter over 12 år som skal være med på løp i Norge og utlandet
  • Regler i forbindelse med løp
  • Status på ny bane
  • Generell info fra styret

Kom gjerne med spørsmål eller innspill til styret i forkant av eller på selve møtet.

Velkommen –

Hilsen styret i Sola BMX

(post@solabmx.no)