Nytt styre for Sola BMX er valgt

Årsmøtet er avholdt og nytt styre for 2015 er valgt. I det nye styre sitter følgende personer

  • Leder                                               Monica Solberg-Leinebø
  • Nestleder                                        Roger Stakkestad
  • Kasserer                                         Ingveig Helen Sunde
  • Sekretær                                         Elisabet Ravndal
  • Anleggsansvarlig                          Jan Erik Johannessen
  • Påmeldingsansvarlig                    Mona Seim Reime
  • Styremedlem                                  Laurie Scott
  • Styremedlem                                  Mette Eriksen Adkins
  • Styremedlem                                  Tommy Thingsaker
  • Varamedlem                                   Kristin Hetland

Vi ønsker det nye styret lykke til !