En stor takk til våre lokale støttespillere

Takk til lokalt næringsliv for støtte til SOLA