Marianne Kolnes ble hedret under Sykkeltinget 2014

Marianne Kolnes er tildelt NCF sitt fortjenestemerke

Sykkeltinget 2014 ble arrangert den 21/2-23/2 2014 på Sola. Her ble Marianne Kolnes som har vært vår leder gjennom 10 år hedret med NCF sitt fortjenestemerke. Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen delte ut prisen for hennes fantastiske innsats for sykkelsporten og BMX spesielt, både lokalt og nasjonalt.

Tildeling NCF hederstegn Sykkeltinget 2014

Begrunnelsen for tildelingen var bl.a.

Sola BMX ble stiftet i 2004 og hun har vært leder i samtlige 10 år frem til årsmøtet i februar i år. Som leder har hun bidratt til å bygge opp klubben til en av de største i regionen med 132 medlemmer ved årsskiftet 2013/ 2014. Hun har også sittet som styremedlem I Norges Cykleforbund og leder i grenutvalget for BMX fra 2013.

Hun har vært medlem i klubben fra oppstart I 2004 og har samtidig vist en spesiell innsats for utvikling av BMX-sporten i nærmiljøet. Da det ikke er BMX-klubber I Randaberg eller Stavanger, har fokuset også vært rettet ut over Sola kommune, for å rekruttere ryttere også fra nabokommunene. Samtidig har hun opparbeidet seg et betydelig nettverk i kommunen som benyttes konstruktivt opp mot politikere og kommunal administrasjon.

Marianne har også gjort en spesiell innsats administrativt for BMX-sporten i regionen ved å være styremedlem I komiteen som arrangerte EM I BMX på Sandnes I 2010. I tillegg bidro hun med betydelig innsats ifm Super Cross (SX) runde i Randaberg Arena i 2012.

i NCF har hun hatt en lang rekke sentrale verv og  hun ble valgt inn som Leder av Sportslig komite i BMX under Tinget i Grimstad allerede i 2008 og har siden vært med i ulike Gren Utvalg (GU). På Tinget i Harstad i 2012 ble hun valgt inn i forbundsstyret i NCF.

Vi gratulerer Marianne så mye med tildelingen 🙂