Ekstraordinært orienterings- og diskusjonsmøte

Som de fleste av dere er klar over arbeider Statens Vegvesen med en ny reguleringsplan for Riksvei 509/Tanangerveien. Denne reguleringsplanen vil om den vedtas slik den nå foreligger få betydning for Sola BMX sin bane.

Tid:     Onsdag 30/10 kl. 18:00-19:30
Sted:   Heimkunnskaps-rommet Sola barneskole (vis-avis BMX-banen)

 

Styret i Sola BMX inviterer alle foresatte og eldre ryttere til et informasjons- og diskusjonsmøte om forslaget til reguleringsplan fra Statens Vegvesen for Tanangerveien. Her vil vi informere om status så langt, prosessen slik den oppleves fra oss i styret, hva som er gjort og hva som planlegges framover. Vi legger også opp til en «rundebordsdiskusjon» med forslag til hva vi bør gjøre videre for å sikre klubbens interesser på best mulig måte

 

Agenda:

–           Status på Soma Arena / innendørs sykkelannlegg med Velodrom og BMX-bane

–           Forslag til reguleringsplan fra Statens Vegvesen

–           Betydning for Sola BMX sin bane

–           Revidert forhandlingsutspill fra Statens Vegvesen

–           Sola BMX sitt svar til reguleringsplan og forhandlingsutspill

–           Orientering om prosessen ovenfor kjørt av Sola BMX ovenfor Sola kommune

–           Orientering om planprosessen videre

–           «Rundebordsdiskusjon» om hva vi kan/bør gjøre videre

–           Aksjonsplan

–           Eventuelt